Главная \ Жобалар \ Ағымдағы 2018-2020 жж.

Ағымдағы 2018-2020 жж.

Іргелі зерттеулердің тақырыбы

Бюджеттік бағдарлама бойынша мемлекетік тапсырыс ғылыми зерттеу жұмысы шеңберінде атқарылатын ҚР БЖҒМ Ғылым Комитеті

055 «Ғылыми немесе ғылыми-техникалық шаруашылық» жұмыс жобасы

«Ғылыми зерттеу жобасының гранттық қаржыландыруы»:

  • Табиғи факторлар мен шаруашылық қызметтің урбандалған аумақтардың су нысандары жағдайына әсерін бағалау (Алматы қаласы мысалында). Ғылыми жетекшісі Дускаев К.К.
  • Микробиологиялық әдіспен пласттардан мұдайдың шығуын жоғарылатудың технологиялық сызбасын құру. Ғылыми жетекшісі б.ғ.к. Ерназарова А.К.
  • Биологиялық белсенді компоненттер және биотоксиндер продуценттері негізінде, топырақ құнарлығын жақсартатын, өсімдікті патогендерден қорғау және өсімдіктің жоғары өнімділігін қамтамасыз ететін кешенді биопрепараттар дайындау. Ғылыми жетекшісі б.ғ.д. Богуспаев К.К.
  • Тотыған қоңыр көмір жіне зоомикробты консорциум негізінде жоғары белсенді «биогумус-плюс» препаратын алудың биотехнологияларын әзірлеу. Ғылыми жетекшісі профессор, б.ғ.д. Жубанова А.А.

2018 жылғы шаруашылық шарты бойынша ғылыми жобалар

  • Химиялық ластаушы микроорганизм-деструкторларының скринингі, территориялардағы қоршаған орта объектілерінің микробтық алуантүрлілігін анықтау. Жетекшісі Жубанова А.А.
  • Алматы облысы тұрғындарының денсаулығы мен генетикалық статусына утилизацияланбаған және қолдануға тыйым салынған пестицидтердің әсерін кешенді бағалау. Жетекшісі Инелова З.А.
  • Су астындағы шөгінділерді микробиологиялық талдау. Жетекшісі Ерназарова А.К.
  • Қазақстанның әр түрлі өңірлерінен кіші (Meriones) және үлкен құмтышқандардың (Rhombomys opimus) әртүрлі түрлерін, кіші түрлерін және популяцияларын экологиялық – биологиялық және молекулалық-генетикалық зерттеу. Жетекшісі Нуртазин С.Т.
KZ RU EN