Главная \ Жобалар \ Аяқталған 2015-2017 жж.

Аяқталған 2015-2017 жж.

Іргелі зерттеулердің тақырыбы

Бюджеттік бағдарлама бойынша мемлекетік тапсырыс ғылыми зерттеу жұмысы шеңберінде атқарылатын ҚР БЖҒМ Ғылым Комитеті

055 «Ғылыми немесе ғылыми-техникалық шаруашылық» жұмыс жобасы

«Ғылыми зерттеу жобасының гранттық қаржыландыруы»:

 • Қазақстан аймақтарында "жасыл" экономиканы дамыту: әлеуеті, тенденциялары және болашағы. Ғылыми жетекшісі Сагиева Р.К.
 • Агротуризм даму арқылы Қазақстан Республикасында ауылдық аумақтардың белсендіру концептуалды моделі. Ғылыми жетекшісі г.ғ.д. Ердавлетов С.Р.
 • Дәнді дақылдардың ортаның биотикалық факторына төзімділігін арттыру үшін селекциялық тәжірибеге Brachypodium distachyon L. жаңа модельдік объектісін енгізу.Ғылыми жетекшісі б.ғ.д. Омирбекова Н.Ж.
 • Табиғи тегі бар биологиялық белсенді заттардың мутагендік, антимутагендік және антиоксиданттық потенциалын зерттеу. Ғылыми жетекшісі б.ғ.д. Колумбаева С.Ж.
 • Қазақстанның экологиялық жағымсыз аймақтарында өсіру мақсатымен күріштің (Oryza sativa L.) кадмиймен ластанған  жағдайдағы микроэлементтік құрамын және  физиологиялық және биохимиялық ерекшеліктерін зерттеу. Ғылыми жетекшісі б.ғ.д. Атабаева С.Д.
 • Ластанған топырақтарда өсірудің экологиялық таза технологиясын жасау үшін жаздық бидайлардың ауыр металдарға төзімділігінің генетикалық потенциалын зерттеу. Ғылыми жетекшісі б.ғ.к. Алыбаева Р.А.
 • Қазақстандағы сүтқышқылды бактериялар және ашытқылармен ферменттелген өнімдердің функционалдық қасиетін зерттеу. Ғылыми жетекшісі б.ғ.к. Баубекова.
 • Күздік бидайдың жабайы,  мәдени және интрогрессивті түрлерінің генотипті ортадағы абиотикалық факторларға тұрақтылығының физиолого-биохимиялық белгілері. Ғылыми жетекшісі б.ғ.к. Тажибаева Т. Л.
 • Тамырында табиғи каучукті шоғырлаудың қысқартылған мерзімі мен жоғарғы өнімді генетикалық жақсартылған өсімдіктерді алу мақсатында Тау-сағыз (Scorzonera tau-saghyz Lipsch. et G.G. Bosse) каучук биосинтезін, биохимиялық және генетикалық механизмдерін зерттеу. Ғылыми жетекшісі б.ғ.д. Богуспаев К.К.
 • Қазақстанның мұнай өндіретін аймақтарының қоршаған орта күйінің токсико-экологиялық  реакциясын зерттеу және мұнай әсерлерін экологиялық тұрғыдан бағалау. Ғылыми жетекшісі б.ғ.д. Шалахметова Т.М.
 • Аймақтың жалпы экологиялық жағдайына бөлек ластау көздерін салуда экспертті бағаларды нысаландыру әдісін дайындау. г.ғ.д. Ғылыми жетекшісі Павличенко Л.М.
 • Қазақстанның жазықтық өзендерінің көктемдік ағынының сипаттамаларын анықтау. Ғылыми жетекшісі г.ғ.д. Давлетгалиев С.К.
 • Қалалардың шеткі аймақтарының қатты тұрмыстық қалдықтармен ластану мәселелерін шешудің экономикалық механизмін жасау (Алматы қаласы мысалында). Ғылыми жетекшісі б.ғ.к. Калиаскарова З.К.
 • Оңтүстік-Шығыс Қазақстанның таулы және тау алды аумақтарында табиғи және антропогендік факторлар ықпалы есебінен су-эрозиялық қауіптілік дәрежесін бағалау. Ғылыми жетекшісі Дускаев К.К.
 • Күрделі кенгеологиялық және кентехникалық жағдайдағы кенорында пайдалы қазбаларды экологиялық тұрғыдан қауіпіз өндіру  үшін тау-кен массивінің геомеханикалық жай-күйіне экспресс-сараптама жасау. Ғылыми жетекшісі б.ғ.д.  Касымканова Х.М.
 • Тілсіз жау және Қазақстанның өзен маңындағы аумағының су басу айбаты. Ғылыми жетекшісі г.ғ.д. Гальперин Р.И.
 • Қазақстан Республикасының өндірістік қауіпсіздігінің маңызды факторы ретінде құрғақшылықтың пайда болуындағы тәуекелдерді басқару технологиясын түсіндіру мен өңдеу. Ғылыми жетекшісі г.ғ.д. Сальников В.Г.
 • Фито-альго-цианобактериалды консорциумдарды пайдалану негізінде ауыр металлдардан әр түрлі қалдық суларды биоремедиациялау. Ғылыми жетекші б.ғ.к. Алыбаева Р.А.
 • Сілтілі тұзданбаған топырақтарды элементарлы күкіртпен мелиорациялаудың технологиясын құрастыру. Ғылыми жетекшісі ш.ғ.к. Кубенкулов К.К.
 • Тиімділігі жоғары микроорганизмдер консорциумы негізінде мұнай қабаттарынан мұнай өнімділігін биотехнологиялық әдіспен арттыру. Ғылыми жетекшсіі б.ғ.д. Жубанова А.А.
 • Биоремедиациалық преператтар жасау мақсатында Каспий теңізінің акваториясының миркроорганизмдерінің көмірсутектотықтыру потенциалын қарастыру. Ғылыми жетекшісі б.ғ.к. Гончарова А.В.
 • Өсімдіктектес шикізат өңдеуінің қатты қалдықтарының микробтық белокқа қаныққан, биологиялық белсенді жартылай фабрикаттарға ашытқы-бактериалық конверсиясы әдісін құрастыру. Ғылыми жетекшісі б.ғ.к. Кистаубаева А.С.
 • Қазақстанның жазықтық өзендерінің көктемдік ағынының сипаттамаларын анықтау. Ғылыми жетекшісі г.ғ.д. Давлетгалиев С.К.
 • Фито-альго-цианобактериалды консорциумдарды пайдалану негізінде ауыр металлдардан әр түрлі қалдық суларды биоремедиациялау. Ғылыми жетекші б.ғ.к. Алыбаева Р.А.
 • Сілтілі тұзданбаған топырақтарды элементарлы күкіртпен мелиорациялаудың технологиясын құрастыру. Ғылыми жетекшісі ш.ғ.к. Кубенкулов К.К.
 • Қалалардың шеткі аймақтарының қатты тұрмыстық қалдықтармен ластану мәселелерін шешудің экономикалық механизмін жасау (Алматы қаласы мысалында). Ғылыми жетекшісі б.ғ.к. Калиаскарова З.К.
 • Тиімділігі жоғары микроорганизмдер консорциумы негізінде мұнай қабаттарынан мұнай өнімділігін биотехнологиялық әдіспен арттыру. Ғылыми жетекшсіі б.ғ.д. Жубанова А.А.
 • Биоремедиациалық преператтар жасау мақсатында Каспий теңізінің акваториясының миркроорганизмдерінің көмірсутектотықтыру потенциалын қарастыру. Ғылыми жетекшісі б.ғ.к. Гончарова А.В.
 • Өсімдіктектес шикізат өңдеуінің қатты қалдықтарының микробтық белокқа қаныққан, биологиялық белсенді жартылай фабрикаттарға ашытқы-бактериалық конверсиясы әдісін құрастыру. Ғылыми жетекшісі б.ғ.к. Кистаубаева А.С.
 • Оңтүстік-Шығыс Қазақстанның таулы және тау алды аумақтарында табиғи және антропогендік факторлар ықпалы есебінен су-эрозиялық қауіптілік дәрежесін бағалау. Ғылыми жетекшісі Дускаев К.К.
 • Күрделі кенгеологиялық және кентехникалық жағдайдағы кенорында пайдалы қазбаларды экологиялық тұрғыдан қауіпіз өндіру  үшін тау-кен массивінің геомеханикалық жай-күйіне экспресс-сараптама жасау. Ғылыми жетекшісі б.ғ.д.  Касымканова Х.М.
 • Тілсіз жау және Қазақстанның өзен маңындағы аумағының су басу айбаты. Ғылыми жетекшісі г.ғ.д. Гальперин Р.И.
 • Табиғи тегі бар биологиялық белсенді заттардың мутагендік, антимутагендік және антиоксиданттық потенциалын зерттеу. Ғылыми жетекшісі б.ғ.д. Колумбаева С.Ж.
 • Қазақстанның экологиялық жағымсыз аймақтарында өсіру мақсатымен күріштің (Oryza sativa L.) кадмиймен ластанған  жағдайдағы микроэлементтік құрамын және  физиологиялық және биохимиялық ерекшеліктерін зерттеу. Ғылыми жетекшісі б.ғ.д. Атабаева С.Д.
 • Ластанған топырақтарда өсірудің экологиялық таза технологиясын жасау үшін жаздық бидайлардың ауыр металдарға төзімділігінің генетикалық потенциалын зерттеу. Ғылыми жетекшісі б.ғ.к. Алыбаева Р.А.
 • Қазақстандағы сүтқышқылды бактериялар және ашытқылармен ферменттелген өнімдердің функционалдық қасиетін зерттеу. Ғылыми жетекшісі б.ғ.к. Баубекова.
 • Күздік бидайдың жабайы,  мәдени және интрогрессивті түрлерінің генотипті ортадағы абиотикалық факторларға тұрақтылығының физиолого-биохимиялық белгілері. Ғылыми жетекшісі б.ғ.к. Тажибаева Т. Л.
 • Қазақстанның мұнай өндіретін аймақтарының қоршаған орта күйінің токсико-экологиялық  реакциясын зерттеу және мұнай әсерлерін экологиялық тұрғыдан бағалау. Ғылыми жетекшісі б.ғ.д. Шалахметова Т.М.
 • Қазақстан аймақтарында "жасыл" экономиканы дамыту: әлеуеті, тенденциялары және болашағы. Ғылыми жетекшісі Сагиева Р.К.
 • Агротуризм даму арқылы Қазақстан Республикасында ауылдық аумақтардың белсендіру концептуалды моделі. Ғылыми жетекшісі г.ғ.д. Ердавлетов С.Р.
 • Тамырында табиғи каучукті шоғырлаудың қысқартылған мерзімі мен жоғарғы өнімді генетикалық жақсартылған өсімдіктерді алу мақсатында Тау-сағыз (Scorzonera tau-saghyz Lipsch. et G.G. Bosse) каучук биосинтезін, биохимиялық және генетикалық механизмдерін зерттеу. Ғылыми жетекшісі б.ғ.д. Богуспаев К.К.
 • Аймақтың жалпы экологиялық жағдайына бөлек ластау көздерін салуда экспертті бағаларды нысаландыру әдісін дайындау. г.ғ.д. Ғылыми жетекшісі Павличенко Л.М.
 • Дәнді дақылдардың ортаның биотикалық факторына төзімділігін арттыру үшін селекциялық тәжірибеге Brachypodium distachyon L. жаңа модельдік объектісін енгізу.Ғылыми жетекшісі б.ғ.д. Омирбекова Н.Ж.

2015 жылғы шаруашылық шарты бойынша ғылыми жобалар

 •  «Қоршаған ортаның ластанған объектілеріне интегралды уыттылық мониторингі үшін экспресс-тест батареяларын құрастыру.» - жетекшісі Жубанова А.А.тапсырыс беруші – РМК «Жалпы генетика және цитология». Орындау мерзімі: 2015-2017жж.
 • «Жер үсті өсімдіктеріндегі мұнай өндіру және ауыр металдардың құрамын анықтау, оларды жем ретінде пайдалану кезіндегі тәуекел дәрежесін бағалау және техногендік ластағыштардың жер үсті өсімдіктерінің биоәртүрлілігіне әсері.» - жетекшісі Нестерова С.Г. Тапсырыс беруші - РМК «Жалпы генетика және цитология». Орындау мерзімі: 2015-2017жж
 • «Су астындағы шөгінділердің микробиологиялық сынамаларын өңдеу» - жетекшісі Ерназарова А.К. тапсырыс беруші – ЖШС КАПЭ. Орындау мерзімі: 2015 ж.
 • «Мазутталған топырақты биотазарту (ОПИ)» - жетекшісі Бержанова Р.Ж. Тапсырыс беруші – ЖШС «ЕСО Astana». Орындау мерзімі: 2015 ж.
 • «Мазутталған топырақты биоремедиациялау үшін көмірсутектердің деструктор – микроорганизмдерін (отандық әзірлемелер негізінде) пайдалану тиімділігін зерттеу.» - жетекшісі Ерназарова А.К. Тапсырыс беруші – ЖШС «КазТрансОйл». Орындау мерзімі: 2015 ж.  
 • «Каспий теңізінің су асты шөгінділерін микробиологиялық зерттеу» - жетекшісі Мукашева Т.Ж. Тапсырыс беруші – ЖШС «Казэкопроект». Орындау мерзімі: 2015 ж.
 • «Атырау облысының мұнай шламдары мен мазутталған топырақтарын биоремедиациялау.» - жетекшісі Бержанова Р.Ж. Тапсырыс беруші – KazEcoSolution. Орындау мерзімі: 2014-2015 жж.
 • «Қазақстанның оқу орындарында жасыл офис принциптерін енгізу» - жетекшісі Тажибаева Т.Л. Тапсырыс беруші - Географиялық қоғам.
 • «Қазақстанның әр түрлі өңірлерінен кіші (Meriones) және үлкен құмтышқандардың (Rhombomys opimus) әртүрлі түрлерін, кіші түрлерін және популяцияларын экологиялық – биологиялық және молекулалық-генетикалық зерттеу». Орындау мерзімі: 2015 ж.
KZ RU EN